Proizvodni proces

Postopek izdelave pohištva se nenehno prilagaja razmeram na trgu. Ves čas sledimo tehnološkim trendom, zato se proizvodni proces stalno izpopolnjuje in izboljšuje, Pozornost namenjamo slehernemu šibkemu členu, ki ga sproti odpravimo. Od prvih začetkov, ko je prevladovalo ročno delo, pa vse do danes, ko gre skoraj za avtomatsko vodenje proizvodnega procesa.

Kakovost je na prvem mestu

Kakovost spremljamo v vseh fazah izdelave, ob izrisu in načrtovanju, v pripravi dela za proizvodnjo, v vseh fazah proizvodnje, dostave in montaže. Nenehna usmerjenost v tehnološki razvoj, uporaba vrhunskih materialov, strokovno izpopolnjevanje, upoštevanje razmer na trgu nam omogoča odličnost poslovanja.

Tehnološki razvoj in postopek dela

Ključni dejavniki uspeha so predvsem bogato znanje in izkušnje s področja razvoja, sodobna proizvodnja in nenehno vlaganje v tehnološki napredek ter visoko usposobljena in izkušena ekipa. Širok spekter strokovne podpore nudijo izobraženi zaposleni, od tehnologov, lesarjev ter manj kvalificiranih delavcev.

Postopek dela od naročila do montaže je natančno določen. Naročilo se v elektronski obliki prenese v pripravo dela. Tehnolog natančno pregleda vse skice in uredi morebitne popravke ter pripravi tehnološki načrt za proizvodnjo. Naročila se preko CRM sistema prenesejo v proizvodni proces s črtno kodo.

Delovni nalog se obdela v računalniškem programu ter optimizira materiale v sklope, posebej za aluminij, plošče, steklo in druge materiale. Pohvalimo se lahko z vrhunskimi stroji, ki zagotavljajo izjemno kakovost pohištva.

Celoten postopek je strogo nadzorovan in omogoča preglednost in natančnost dela ter vpogled v trenutno stanje vsakega naročila. Polizdelki se, popolnoma zaščiteni s folijo, zložijo na palete in so pripravljeni za dostavo. Vsak kos je opremljen s svojo kodo za odpremo, kar omogoča skoraj ničelno napako. Dostava in montaža se vselej vrši na dogovorjeni dan.

 

Status invalidskega podjetja

Z uspešnim poslovanjem zagotavljamo zaposlitev tudi ranljivejšim skupinam, kot so invalidi. Gre večinoma za gluhe, ki so zaposleni na različnih delovnih mestih v proizvodnji, pa tudi v dostavni službi na področju Ljubljane. Ponosni smo, da odlično dopolnjujejo naš kolektiv, kar potrjujejo tudi izjave zadovoljnih strank.

Odgovornost do zaposlenih in družbenega okolja

Med našimi vrednotami je še posebej izpostavljena odgovornost do zaposlenih in družbenega okolja. Visoko pripadnost podjetju utrjujemo z različnimi družabnimi srečanji, s katerimi zagotavljamo zdrav način življenja in spodbujamo k aktivnostim.

Ekološki vidik

Posebno pozornost namenjamo celovitemu ohranjanju okolja. Smo podjetje, ki je v shemi v ravnanjem z odpadki pri čemer skrbimo, da se odpadki primerno reciklirajo. Strmimo k čistejšemu okolju in zraku, ki ga dihamo.

Potrebujete nasvet? Prodajalci po sloveniji