Ugodni plačilni pogoji

Zavedamo se raznolikosti vaših plačilnih navad, zato smo se vam približali tudi s prijaznimi plačilnimi pogoji. Izberite eno izmed možnosti plačil, ki vam jo ponujamo:

 • popust za 100% predplačilo
 • dodatne ugodnosti za količinski nakup
 • obročno odplačevanje preko bančnih kartic
 • brezobrestni kredit do 50 obrokov, brez stroškov odobritve in zavarovanja
 • posebne ugodnosti za podjetja – prihranki invalidskih kvot, možnost najema pohištva

Pri tem ne pozabite, da je v ceni vključena naša storitev v celoti: svetovanje, 3D izrisi, izmere, izdelava, dostava in vnos ter montaža pohištva.

Plačilo z bančnimi karticami

Sprejemamo vse bančne kartice.

Plačilo na obroke

Razbremenite vaše finančne obveznosti na manjše zneske in se odločite za plačilo na obroke!
Plačilo na obroke lahko opravite:

 • z DinersCard v največ 36 obrokih
 • s karticami NLB: Karanta, Visa, MasterCard (slika) v največ 12 obrokih

Plačilo na obroke vam olajša nakup, postopek je hiter in enostaven.

kredit za pohištvo akron

Hitri potrošniški kredit

V sodelovanju s podjetjem Summit Leasing Slovenija d.o.o., vam omogočamo sklenitev hitrega potrošniškega kredita. Za odobritev kredita vse uredite na prodajnem mestu, v nekaj minutah. Če znesek nakupa presega maksimalni znesek kredita, lahko plačate del kupnine z gotovino ali z drugimi plačilnimi sredstvi.

 1. Hitri kredit brez izpiska
 2. Hitri kredit

1. HITRI KREDIT BREZ IZPISKA

Lastnosti hitrega kredita brez izpisa:

 • Minimalni znesek kredita je 125,00 EUR, maksimalni znesek 1.500,00 EUR
 • Minimalni obrok 10 EUR
 • Odplačilna doba je lahko od 3 do 24 mesecev
kredit za pohištvo akron

Hitre kredite lahko pridobijo fizične osebe, državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so ob sklenitvi kredita dopolnili najmanj 25 let in so:

 • redno zaposleni v Republiki Sloveniji (prejemajo plačo) ali
 • upokojenci (prejemajo pokojnino od ZPIZ-a pod šifro 01)

Kreditojemalec mora imeti odprt osebni račun pri eni od bank v Sloveniji.

Samostojni podjetniki, osebe, ki opravljajo poklic kot samostojno dejavnost, kmetje, osebe, ki opravljajo javna dela, prejemajo avtorski honorar ali plačilo iz naslova pogodb o poslovodenju, NE morejo pridobiti hitrega kredita.

Dokumenti, potrebni za pridobitev kredita:

 • osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje v kartični obliki
 • davčna številka
 • pravilno izpolnjena in podpisana kreditna pogodba z izjavo, kjer kreditojemalec potrdi višino priliva iz naslova plače ali pokojnine,
 • pravilno izpolnjeno in podpisano Soglasje za direktno bremenitev, UIP, standardne predhodne informacije, izjavo o politični izpostavljenosti ter podpisan obrazec za obdelavo osebnih podatkov za namen trženja
 • izstavljen račun, s specifikacijo načina plačila

Iz izjave kreditojemalca o prejemkih mora biti razvidno, da je priliv iz naslova plače ali nadomestila za čas porodniškega dopusta enak ali višji od 90% neto minimalne plače, kar trenutno znaša 643,36 EUR oz. priliv pokojnine vsaj 85% neto minimalne plače, kar je trenutno 607,62 EUR.

2. HITRI KREDIT

Lastnosti hitrega kredita z izpiski:

 • Minimalni znesek kredita je 125,00 EUR, maksimalni znesek 8.000,00 EUR
 • Minimalni obrok 10 EUR
 • Odplačilna doba je lahko od 3 do 50 mesecev

Hitre kredite lahko pridobijo fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki niso mlajši od 18 let in so:

 • redno zaposleni v Republiki Sloveniji ali v državah EU (prejemajo plačo v EUR)
 • upokojenci (prejemajo pokojnino v Sloveniji)
 • tuji državljani (lahko pridobijo hitri kredit do dveh let), ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • v Sloveniji imajo stalno prebivališče
 • zaposleni so pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji za nedoločen čas

 Kreditojemalec mora biti imetnik osebnega računa (v nadaljevanju TRR), ki omogoča otvoritev direktne bremenitve in kamor prejema plačo/pokojnino. Račun mora biti odprt pri eni od bank s sedežem v območju SEPA (tuj državljan mora imet odprt TRR v Sloveniji).

Samostojni podjetniki, osebe, ki opravljajo poklic kot samostojno dejavnost, kmetje, osebe, ki opravljajo javna dela, prejemajo avtorski honorar ali plačilo iz naslova pogodb o poslovodenju, NE morejo pridobiti hitrega kredita.

Izkazan priliv iz naslova plače ali nadomestila za čas porodniškega dopusta mora biti enak ali višji od 90% neto minimalne plače, kar trenutno znaša 643,36 EUR. Izkazan priliv pokojnine mora biti vsaj 85% neto minimalne plače, kar je trenutno 607,62 EUR in predstavlja znesek iz obvestila ZPIZ-a naveden pod “skupno nakazilo”. Letni dodatek oz. regres se odštevata od skupnega nakazila pokojnine.

Dokumenti, potrebni za pridobitev kredita:

VSI

Osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje (v obliki kartice)

Davčna številka

Bančni izpisek:

 • zadnji originalni bančni ali
 • originalno potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače ali
 • originalni izpis iz internetnega poslovanja v pdf obliki, ki je lahko:

- izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali
- izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec (zadnja postavka ni starejša od 31 dni)
- do zadnjega v mesecu lahko predložite izpisek, za pretekli ali predpretekli mesec
- TRR na območju SEPA (velja za vse razen za tujega državljana)

ZAPOSLENI

Z izpisa mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu. Če na izpisu ob prilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, stranka predloži še ujemajočo plačilno listo za priliv z izpisa.

V kolikor kreditojemalec poleg plače prejema nadomestilo iz invalidskega zavarovanja (šifra 09 iz Obvestila ZPIZ) ali prejema dve plači se kot priliv šteje seštevek vseh delnih prilivov.

OSEBE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU

Za osebe na porodniškem dopustu velja, da morajo poleg zgoraj navedenih dokumentov prinesti še potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas (ne sme biti starejše od 31 dni). V primeru zaposlitve za določen čas, lahko sklene kreditno pogodbo za čas trajanja zaposlitve, vendar ne več kot za 12 mesecev.

ZAPOSLENI V TUJINI

To so osebe zaposlene pri delodajalcu, ki ima sedež na območju države EU in prejemajo plačo v EUR. Plačo lahko prejema na TRR v Sloveniji ali na TRR v državi članici EU. Poleg osnovne dokumentacije mora kreditojemalec priložiti še originalno plačilno listo, s katere je razvidno nakazilo plače na TRR, ki ustreza prilivu na bančnem izpisku.

TUJI DRŽAVLJANI

Poleg izpiska predloži še ujemajočo plačilno listo, dovoljenje za stalno prebivališče in potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas. Plačo mora prejemati na TRR odprt v Sloveniji.

UPOKOJENCI

Z izpisa mora biti razviden priliv pokojnine v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu. Če na izpisu ob prilivu ne piše POKOJNINA ali ZPIZ ali PENZ ali če je stranka mlajša od 62. let, predloži še odrezek, ki ga prejme iz ZPIZ-a. Pokojnina je lahko prikazana pod šifro 01 in/ali 09.

Poleg zgoraj navedene dokumentacije je pogoj za pridobitev kredita tudi:

 • pravilno izpolnjena in podpisana kreditna pogodba,
 • pravilno izpolnjeno in podpisano Soglasje za direktno bremenitev, UIP, standardne predhodne informacije, izjavo o politični izpostavljenosti ter podpisan obrazec za obdelavo osebnih podatkov za namen trženja
 • izstavljen račun, s specifikacijo načina plačila

Potrebujete nasvet? Prodajalci po sloveniji